Maja Gorova

“Maja Gorova (майя Горовая) is an artist from Bulgaria, secretary of the Bulgarian Esperanto Association and editor of the Bulgarian Esperanto magazine.
In this painting, she used traditional Bulgarian symbols:  loving heart, Christmas bread, wooden pot for salt, metal pot for wine, wood-carved lions.
Plus:  the image is on a door/window with hinges, i.e. the sincere wish that a new door/window opens in our lives.” –Maria Staykova

Maja Gorova
Artist: Maja Gorova, sample painting of her symbolism

Maja Gorova (майя Горовая) estas artisto de Bulgario, sekretario de la Bulgara Esperanto-Asocio kaj redaktisto de la revuo Bulgara Esperantisto. En la montrita pentraĵo ŝi uzis tradiciajn bulgarajn simbolojn: aman koron, kristnaskan panon, lignan vazon por salo, metalan vazon por vino kaj kvazaŭ ligno-ĉizitajn leonojn.
Aldona informo: la pentraĵo estas sur pordo/fenestro kun ĉarniroj, simbolante sinceran deziron ke nova pordo/fenestro malfermu en niaj vivoj.